Државната комисија за спречување на корупцијата во изминатите години има направено значаен прогрес во имплементирање на мерки за намалување на...

Прочитај повеќе

Државната комисија за спречување корупција и Институтот за демократија – Социетас Цивилис – Скопје потпишаа Меморандум за соработка со цел...

Прочитај повеќе

Државната комисија за спречување корупција одржа работен состанок со Оценската мисија базирана на предмети во областа на висок профил на корупција,...

Прочитај повеќе

Државната комисија за спречување на корупцијата и Правниот факултет „Јустинијан Први" Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" потпишаа...

Прочитај повеќе

Државната комисија за спречување на корупцијата одржа работна средба со претставници на Правната канцеларија на Бирото за меѓународна борба против...

Прочитај повеќе

Во врска со поднесен приговор по член 8-а став 1 алинеја 2 од Изборниот законик од страна на Општинска организација на СДСМ Кисела Вода, заведен под...

Прочитај повеќе

Начинот на постапување на државните институции, органите на единиците на локалната самоуправа, јавните претпријатија, јавните установи и другите...

Прочитај повеќе

Државната комисија за спречување корупцијата и Транспаренси Интернешнл Македонија склучија Меморандум за соработка со цел остварување на активности од...

Прочитај повеќе

Државната комисија за спречување корупцијата и Транспаренси Интернешнл Македонија ќе склучат Меморандум за соработка со цел остварување на активности...

Прочитај повеќе

Државната комисија за спречување на корупцијата во соработка со инструментот TAIEX на Европската комисија и во партнерство со Антикорупциската...

Прочитај повеќе