Вие сте овде:

Информации од слободен пристап до информации од јавен карактер

Согласно член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Службен весник на Република Македонија” бр.13/2006, 86/08, 06/10), Државната комисија за спречување на корупцијата, како имател на информации  е должна да ја објави листата на информации со кои располага и кои се достапни за јавноста.