Вие сте овде:

 

Почитувани,

Добродојдовте на новата веб-страница на Државната комисија за спречување на корупција.

Претходната интернет страница (www.dksk.org.mk) веќе нема да се ажурира, но ќе може да пристапите до неа како архива за одредени содржини.  

 

Со почит,
Државна комисија за спречување на корупцијата

 

 


ДКСК одржа работна средба со претставници на Правната канцеларија на Бирото за меѓународна борба против наркотици и спроведување на законите

Државната комисија за спречување на корупцијата одржа работна средба со претставници на Правната канцеларија на Бирото за меѓународна борба против наркотици и спроведување на законите при Амбасадата на САД во Република Македонија.

На средбата присуствуваа Претседателот на ДКСК д-р Игор Тантуровски, членовите на ДКСК м-р Горан Миленков, Сејди Хаљиљи  и м-р Жаклина Дамческа и претставниците на тимот за оценка на владеење на правото Викториа Бонасера програмски офицер одговорна за Македонија и Џудит Велинг  правен советник во Канцеларијата за правна помош и партнерство.

На работната средба претставниците на  Амбасадата на САД во Република Македонија беа запознаени со работата и надлежностите на Државната комисија за спречување на корупцијата, постапувањето во областа на спречување на корупција, судир на интереси, заштита на укажувачите и постапувањето во изборниот период, како и за тековните проекти и активности на Комисијата. Исто така, се разговараше за предизвиците и приоритетите кои се присутни на полето на владеење на правото како и можност за поддршка во рамките на реформата на кривично-правниот систем во Република Македонија.

Прочитај повеќе


Соопштение од седница одржана на ден 23.11.2017 година

Во врска со поднесен приговор по член 8-а став 1 алинеја 2 од Изборниот законик од страна на Општинска организација на СДСМ Кисела Вода, заведен под архивски број 12-8470/1 од 30.10.2017 година, против Општина Кисела Вода поради преземање на активности, кои се под нејзина надлежност и се однесуваат на изведување на градежни зафати - асфалтирање и тампонирање на улици во н. Пинтија во време на изборниот процес 2017 година, на седница одржана на ден 23.11.2017 година ДКСК по утврдената фактичка состојба констатира дека наводите од приговорот не се потврдени, по што заклучи да се донесе Одлука со која предметниот приговор СЕ ОДБИВА.

Објавата на одлуката на ДКСК по овој поднесен приговор следи подолу, а истата ќе се достави и до подносителот на приговорот.

 -       Одлука бр. 12-8470/ 5  од 23.11,2017 година

Соопштение

Начинот на постапување на државните институции, органите на единиците на локалната самоуправа, јавните претпријатија, јавните установи и другите правни лица што располагаат со државен капитал во период на изборен процес поврзан со локалните избори 2017 година, утврден со членовите 11 и 12 од Законот за спречување на корупцијата (,,Службен весник на Република Македонија" бр. 28/02, 46/04, 126/06, 10/08, 161/08, 145/10, 97/2015 и 148/2015) престанува да важи со денот на објавување на Заклучокот за завршени Локални избори 2017 година за избор на членови на советите на општините и советот на Град Скопје и за градоначалници на општините и градоначалник на Град Скопје со број 11-2785/1 од 14.11.2017 година, донесен од Државната изборна комисија.

Тоа истовремено значи дека при донесување одлуки што произлегуваат од Вашата надлежност и тековно работење, не е потребно да барате мислење од Државната комисија за спречување на корупцијата.

Заклучок за завршени локални избори 2017 на ДИК 


Генерално мислење

Државната комисија за спречување на корупцијата на 204-тата седница одржана на 15.08.2017 година по однос на прашања за постапување од денот на донесувањето на Одлуката за распишување на избори па до завршување на изборите за избор на градоначалник или членови на советот, односно до конституирањето на советот на општините и градот Скопје го донесе следното МИСЛЕЊЕ (кликни тука) кое се однесува на органите на државната управа, фондовите, агенциите, дирекциите, јавните претпријатија, јавните установи, независните регулаторни тела основани од државата, трговските друштва основани од државата и други институции основани од државата и другите државни органи.


ДКСК и Транспаренси Интернешнл Македонија склучија Меморандум за соработка

Државната комисија за спречување корупцијата и Транспаренси Интернешнл Македонија склучија Меморандум за соработка со цел остварување на активности од заеднички интерес кои што ќе бидат резултат на програмата за заемна соработкa преку проектот „Зајакнување на националниот систем на интегритет во земјите од Западен Балкан  и Турција и следење на развојот на антикорупциските реформи”, поддржан од Европската унија и Амбасадата на Кралството Холандија во Република Македонија.

Меморандумот за соработка го потпишаа Претседателот на  Државната комисија за спречување корупцијата д-р Игор Тантуровски и Претседателката на Транспаренси Интернешнл Македонија д-р Слаѓана Тасева.

Меморандумот опфаќа соработка во активностите за зајакнување на ефикасната примената на законот за заштита на укажувачи, соработка и комуникација помеѓу ДКСК и ТИ-М, размена на информации, заедничка соработка и присутност на јавните дебати, работилници, конференции за подигање на јавната свест и презентација на заеднички реализираните активности на официјалните веб страни на потписниците на Меморандумот.

Прочитај повеќеISO 9001:2008


Обратете се до комисијата


Архива

Доколку не сте во можност да најдете некоја содржина, побарајте во нашата архива.