Архива

ИЗВЕШТАИ АРХИВА


Извештаи за спроведена антикорупциска проверка на легислативата

Извештај за антикорупциска проверка на Закон за академијата за судии и јавни обвинители

Извештај за антикорупциска проверка на Закон за државен пазарен иснпекторат

Извештај за антикорупциска проверка на Закон за заштита на правата на пациентите

Извештај за антикорупциска проверка на Закон за бирото за развој на образованието

Извештај за антикорупциска проверка на Закон за учебници за основно и средно образование

Извештај за антикорупциска проверка на Закон за градежни производи

Извештај за антикорупциска проверка на Предлог на Закон за инспекција во животната средина

Извештај за антикорупциска проверка на предлог на Закон за изменување и дополнување на законот за безбедност на сообраќајот на патиштата

Извештај за антикорупциска проверка на предлог на Закон за изменување и дополнување на законот за заштита на укажувачи