Барањето за понуди за УГОСТИТЕЛСКИ УСЛУГИ – КЕТЕРИНГ ЗА ДВОДНЕВЕН НАСТАН