Втор состанок на Управниот одбор на проектот „Поддршка на ЕУ за владеење на правото”