Është mbajtur takimi dytë i Këshillit Drejtues të projektit “Përkrahja e BE-së për sundimin e së drejtës”