NJOFTIM për procesin e emërimit të drejtorëve, gjegjësishtë ushtruesve të detyrës së drejtorëve