Ndryshime në gjendjen e pronës

Ndryshime në gjendjen e pronës

Këtu mund të shkarkoni formularin, në formatin PDF, për të ndryshuar gjendjen tuaj të pronës.
Ky formular plotësohet, nëse personi i zgjedhur/emëruar ka paraqitur Deklaratë Pasurie – Listë anketuese dhe ka një ndryshim në të në shumën e 20 pagave mesatare. Ju gjithashtu mund të plotësoni formularin në mënyrë elektronike, dhe dorëzimi bëhet në arkivën e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit.