Kontakt

Komisioni shtetëror për parandalimin e korrupsionit

Bul. Presveta Bogorodica nr.3
1000 Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

Telefon: +389 70 342 967
e-posta: contact@dksk.org.mk