Kontakt

Komisioni shtetëror për parandalimin e korrupsionit

Bul. Presveta Bogorodica nr.3
1000 Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

Telefon: +389 2 3248 930
e-posta: contact@dksk.org.mk

Oficerë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale:

Sanja Ignjatovska

Email: i,sanja@dksk.org.mk

Personi i autorizuar për sigurinë e sistemit të informacionit (administrator i sistemit të informacionit):

Stefani Kostovska

Telefoni kontaktues: (02) 3248-962

e-маил: s.kostovska@dksk.org.mk

 

Personi zyrtar për qasje të lirë në informata me karakter publik:

Burim Abazi
Telefoni i kontaktit: +389 (71) 221-572
e-mail: b.abazi@dksk.org.mk

 

Personi përgjegjës për denoncimin e brendshëm dhe të jashtëm të denoncuesve:

Irena Popovska
Telefoni i kontaktit: (02) 3215 377
Email: i.popovska@dksk.org.mk

 

Personi përgjegjës për komunikimin me qytetarët që kanë ndonjë lloj dhe shkallë të caktuar të aftësisë së kufizuar:

Sashko Kolev
Telefoni i kontaktit: +389 (72) 236-473
Email: sashko@dksk.org.mk

Personi i autorizuar për evidentimin e dhuratave të marra nga kryetari dhe anëtarët e KSHPK-së dhe Sekretariati i KSHPK-së:

Mr. Ema Neshkovska

Telefoni i kontaktit: (02) 3248 944

e-mail: e.neshkovska@dksk.org.mk