Pjesëmarrje në ngjarjen: “Parlamenti 2024-2028: Përpjekje të reja në luftën kundër korrupsionit”