Category: Shpallje

Seanca e tetë e KSHPK-së

Në bazë të nenit 22 të Ligjit për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesit (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 12/19) dhe nenit 10 të Rregullores së Punës së Komisionit...

Njoftim për opinionin

„NUMRI I LËNDËVE TË MBYLLURA ME SUKSES DO TË JETË E VETMJA “VERTIKALE MORALE” SIPAS SË CILËS OPINIONI DO TË MUND TA VLERËSOJË PUNËN TONË” Përbërja e re e KSHPK-së e filloi mandatin e...

NJOFTIM në lidhje me vendimin e Këshillit Gjyqësor

Me rastin e vendimit të Këshillit Gjyqësor për të hedhur poshtë iniciativën e KSHPK-së për përcaktimin e përgjegjësisë së anëtarëve të Bordit Drejtues të Akademisë së Gjykatësve dhe Prokurorëve Publikë (AGJPP) si të papërkohshme,...