Category: Shpallje

Seanca e pestë e КSHPK-së

Në bazë të nenit 22, të Ligjit për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesit (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 12/19) dhe nenit 9 të Rregullores së Punës së Komisionit...

Takim me Institutin Nacional Demokratik (IND)

Kryetarja Tatjana Dimitrovska dhe anëtarët e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit (KSHPK) realizuan  takim pune me përfaqësues të Institutit Nacional Demokratik (IND). Në takim, përfaqësuesit e IND-së informuan për aktivitetet e lidhura me...