Category: Shpallje

CAF – Punëtori për Planin e Përmirësimit

Grupi i punës për zbatimin e CAF2020 i formuar në kuadër të KSHPK-së dhe Udhëheqësisë së KSHPK-së me mbështetjen e ekspertëve të ReSPA dhe KDZ Austri, më 25.04.2023, në Qendrën e Trajnimeve të KSHPK-së,...