Category: Shpallje

Takimi i mbajtur me delegacion parlamentar nga Austria

Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit mbajti takim me delegacionin parlamentar nga Austria, i cili është në vizitë zyrtare në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Në kuadër të vizitës studimore, delegacioni parlamentar nga Austria,...

Seanca e 86 – të e KSHPK – së

Në bazë të nenit 22 nga Ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta zyrtare e RM-ës nr.12/19) dhe nenit 9 nga Rregullorja e punës së Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit,...