Takim me Shefen e Misionit për vëzhgimin e zgjedhjeve të ardhshme OSBE/ODIHR-it Xhilian Stirk – Zyra për Institucione Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut – (ODIHR)