Category: Shpallje

Takim me drejtorin e ri të Drejtorisë së Doganave

Lufta efikase kundër korrupsionit do të sigurojë hyrje më të mëdha të të ardhurave publike dhe përmirësimin e shërbimeve ndaj qytetarëve, u theksuan së bashku në takimin e kryetares së Komisionit Shtetëror për Parandalimin...

Seanca e 87 – të e KSHPK – së

Në bazë të nenit 22 nga Ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta zyrtare e RM-ës nr.12/19) dhe nenit 9 nga Rregullorja e punës së Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit,...