Category: Shpallje

NJOFTIM

Në pajtim me nenin 8-b paragrafin 2 të Kodit Zgjedhor, fondet publike, ndërmarrjet publike dhe të gjitha personat e tjerë juridikë që menaxhojnë kapital shtetëror kanë për detyrë që në afat prej dhjetë ditësh...