ДКСК во целост ги исполни препораките според извештајот „Националниот систем за интегритет на Македонија“, изготвен од Транспаренси Интернешнл – Македонија