ДКСК како предводник во системот на интегритет, ја потпиша Политиката на интегритет