Државната комисија за спречување на корупција спроведе внатрешна обука за имплементација на системот на интегритет