Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit zhvilloi trajnim të brendshëm për zbatimin e sistemit të integritetit