Заедничко планирање на активности во рамките на Проектот на УСАИД    „Партнерство против корупција“