Planifikim i përbashkët i aktiviteteve në kuadër të Projektit të USAID-it “Partneritet kundër Korrupsionit”