Земјите од регионот во Охрид усвоија патоказ за борба против корупцијата и нелегалните финансии