Vendet e rajonit në Ohër miratuan udhërrëfyesin për të luftuar korrupsionin dhe financat e paligjshme