Author: Stefani Kostovska

Seanca e 51 – të e KSHPK – së

Në bazë të nenit 22 të Ligjit për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktit të Interesave (Gazeta Zyrtare e RM nr. 12/19) dhe Nenit 9 të Rregullores së punës të Komisionit Shtetëror për Parandalimin e...

NJOFTIM

Me rastin e Aktvendimit të miratuar me numër 09-3732 / 1 të datës 06.08 vitit 2021 nga Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut për shpalljen e Zgjedhjeve për anëtarët e këshillave...

Takim me Agjencinë e Punësimit të RMV-së

Më 12 gusht të vitit 2021, u mbajt takim ndërmjet Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit me përfaqësues të Agjencisë së Punësimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.          Takimi u mbajt me kërkesë...

NJOFTIM

Me datë 05.08.2021 u nënshkrua Memorandum Mirëkuptimi midis Agjencisë Kombëtare Kundër Korrupsionit të Republikës së Italisë (ANAC) dhe Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit (KSHPK) Memorandumi i Mirëkuptimit u nënshkrua për palën italiane nga...

NJOFTIM PËR OPINIONIN

Me rastin e reagimeve të më shumë  shoqatave në RMV si dhe Nisma nga shoqata ” Nisma Qytetare Qyteti i gjelbër human” dorëzuar në KSHPK në lidhje me ndryshimet e propozuara në Kodin Zgjedhor...