Избори – Посебни Извештаи

Избори – Посебни Извештаи

Посебен извештај за утврдените состојби во финансирањето на изборната кампања – Локални избори за избор на Градоначалник на општина Маврово и Ростуше, Градоначалник на Центар Жупа и Совет на општина Тетово 2022 година

Посебен извештај за утврдените злоупотреби во финансирањето на изборната кампања – Локални избори 2021 година

Посебен извештај за утврдените злоупотреби во финансирањето на изборната кампања Предвремени збори за Градоначалник на општина Пласница и општина Штип-2020

Посебен извештај за утврдените злоупотреби во финансирањето на изборната кампања Предвремени избори за пратеници во Собранието на РСМ 2020 година

Посебен извештај за утврдените состојби во финансирањето на изборната кампања – Претседателски избори и предвремени избори за градоначалник на општина Охрид, градоначалник на општина Ново Село и градоначалник на општина Дебар 2019 година