ИЗБОРИ 2024 – Образец за примени донации и вкупен финансиски извештај на учесниците во изборната кампања