ZGJEDHJET 2024 – Formular për pranimin e donacioneve dhe raport të përgjithshëm financiar të pjesëmarrësve në fushatën zgjedhore