Иницијативи

ИНИЦИЈАТИВИ

Закон за утврдување на јавен интерес и номинирање на стратешки партнер за имплементација на проектот за изградба на инфраструктурниот Коридор 8 (делница: Тетово-Гостивар-Букојчани и проектот за автопатот Требеништа-Струга-Ќафасан) и Коридорот 10 д (делница на автопатот Прилеп-Битола) во Република Северна Македонија (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.163/2021)

Иницијатива бр.03-2562/1 од 26.07.2021 година