ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2022 – за унапредување на 5 (пет) административни службеници во Секретаријатот на Државната комисија за спречување на корупцијата