Информативна средба со градоначалници заради имплементација на системот на интегритет