Координативна средба со учесниците на обуката за имплементација на политиката на интегритет во единиците на локалната самоуправа