“Корупција во областа на животната средина” – завршен онлајн настан на 14-ти декември 2021 година, 10:00 часот