Локални избори 2021 година

Локални избори 2021 година

Финансиски извештаи Локални избори избори 2021

Финансиски извештаи на учесници во изборната кампања за примени донации на трансакциска сметка за период од 1-11 ден од изборната кампања

Кандидат Ана Петровска – Скопје

Кандидат Ангелчо Георгиевски – Каменица

Кандидат Венко Крстевски – Кочани

Кандидат Драгана Велковска – Скопје

Кандидат Енвер Пајазити – Брвеница

Кандидат Јана Белчевска- Центар

Кандидат Македонка Ангеловска – Кратово

Кандидат Марјанчо Колевски – Кратово

Кандидат Невена Георгиевска – Карпош

Кандидат Слободан Велиновски- Македонска Каменица

Кандидат Франческо Наков – Чешиново Облешево

Кандидат Хамди Сулемани – Тетово

Коалиција „Најдоброто за мојата Општина“ ЕМБС 7527292

Коалиција „Најдоброто за мојата Општина“ ЕМБС 7527322

Коалиција „Обнова на Македонија“ ЕМБС 7528280

Коалиција „Обнова на Македонија“ ЕМБС 7528299

Коалиција „Обнова на Македонија“ ЕМБС 7528310

Коалиција „Обнова на Македонија“ ЕМБС 7528329

Коалиција „Обнова на Македонија“ ЕМБС 7528337

Коалиција „Обнова на Македонија“ ЕМБС 7528345

Коалиција „Обнова на Македонија“ ЕМБС 7528353

Коалиција „Обнова на Македонија“ ЕМБС 7528361

Коалиција „Обнова на Македонија“ ЕМБС 7528370

Коалиција „Обнова на Македонија“ ЕМБС 7528388

Коалиција „Најдоброто за мојата општина“ ЕМБС 7527284

Коалиција „Најдоброто за мојата општина“ ЕМБС 7527314

Коалиција „Најдоброто за мојата општина“ ЕМБС 7527330

Коалиција „Најдоброто за мојата општина“ ЕМБС 7527349

Коалиција „Најдоброто за мојата општина“ ЕМБС 7527357

Коалиција „Одлучно за промени“

Коалиција „РОМ-РОМЕСКЕ“

Коалиција Алијанса за Албанците и Алтернатива

Партија движење на Турците во Македонија

Политичка партија Алијанса за Албанците

Политичка партија Алтернатива

Политичка Партија Граѓанска Опција за Македонија

Политичка партија Движење БЕСА

Политичка Партија Демократи

Политичка Партија Демократска партија на Албанците

Политичка Партија Демократска Партија на Турците на Македонија

Политичка Партија Демократска унија за интеграција

Политичка Партија Демократски сили на Ромите – ДСР Гостивар

Политичка Партија Интегра

Политичка Партија Левица

Политичка Партија Родина Македонија

Политичка Партија Трајно Македонско Радикално Обединување

СДСМ-локални избори 2021

Ристо Сакалиев

 

Финансиски извештаи на учесници во изборната кампања за примени донации на трансакциска сметка за период од единаесеттиот ден до завршувањето на изборната кампања во првиот круг

ДВИЖЕЊЕ ОДЛУЧНО ЗА ПРОМЕНИ

КОАЛИЦИЈА РОМ-РОМЕСКЕ

Независен кандидат Марјанчо Колевски

Независна кандидатка Македонка Ангеловска

Политичка партија Гром

Родина Македонија

СДСМ 

Трајно Македонско Радикално Обединување

ДУИ

Демократска партија на Турците на Македонија

Интегра

СДСМ

СДСМ

СДСМ

СДСМ

СДСМ

СДСМ

СДСМ

Движење БЕСА

Партија за движење на турците во Македонија – ПДТ

Група избирачи Невена Георгиевска

Демократска партија на албанците – ДПА

Левица

Алијанса за Албанците и Алтернатива

Алијанса за Албанците

Алтернатива

Независен кандидат за Градоначалник на град Скопје Даниела Арсовска

Група Избирачи Ана Петровска,кандидат за градоначалник на град Скопје

Група избирачи-независен кандидат за општина Брвеница Енвер Пајазати

Група избирачи – Ангелчо Георгиевски

Група избирачи носител Венко Крстевски – кандидат за членови на Совет на опш.Кочани

Група избирачи ШАНСА ЗА ЦЕНТАР Јана Белчева-Андреевска

Група избирачи Хамди Сулемани Тетово

Демократи работници независни

Група избирачи Слободан Велиновски општина Македонска Каменица

Група избирачи Франческо Наков

ВМРО ДПМНЕ и коалиција Обнова на Македонија

ВМРО ДПМНЕ и коалиција Обнова на Македонија

ВМРО ДПМНЕ и коалиција Обнова на Македонија

ВМРО ДПМНЕ и коалиција Обнова на Македонија

ВМРО ДПМНЕ и коалиција Обнова на Македонија

ВМРО ДПМНЕ и коалиција Обнова на Македонија

ВМРО ДПМНЕ и коалиција Обнова на Македонија

ВМРО ДПМНЕ и коалиција Обнова на Македонија

ВМРО ДПМНЕ и коалиција Обнова на Македонија

ВМРО ДПМНЕ и коалиција Обнова на Македонија

ВМРО ДПМНЕ и коалиција Обнова на Македонија

Единствена Македонија

Подем

Твоја Партија

Стефан Путовски

Горан Челаковиќ

Александар Јаневски

Бошњачки демократски сојуз

Ивица Тошевски

Александар Ѓорѓиевски

Владо Ристов

Костадин Ристоманов

Виолета Ѓорѓиевска

Дарко Спасовски

Габриела Илиевска

ВМРО Народна партија

Дејан Ѓорѓиев

Горан Русовски

Горан Рајчевски

Дејан Димитровски

Горан Павлов

Владе Милинов

Ивана Ѓорѓиевска

Максим Димитриевски

Трајче Илиевски

Жика Стојановски

Денис Тодорвски-Пробиштип

Сузана Ѓорѓевиќ

Финансиски извештаи на учесници во изборната кампања за примени донации на трансакциска сметка за период од 18.10.2021 до 29.10.2021 од изборната кампања

ДВИЖЕЊЕ ОДЛУЧНО ЗА ПРОМЕНИ

КОАЛИЦИЈА РОМ-РОМЕСКЕ

Независен кандидат Марјанчо Колевски

Независна кандидатка Македонка Ангеловска

Политичка партија Гром

Родина Македонија

СДСМ

Трајно Македонско Радикално Обединување

ДУИ

Демократска партија на Турците на Македонија

Македонска конзервативна Партија – ИНТЕГРА

СДСМ

СДСМ

СДСМ

СДСМ

СДСМ

СДСМ

СДСМ

Движење БЕСА

Партија за движење на турците во Македонија – ПДТ

Група избирачи Невена Георгиевска

Демократска партија на албанците – ДПА

Алијанса за Албанците и Алтернатива

Независен кандидат за Градоначалник на град Скопје Данела Арсовска

Група Избирачи Ана Петровска

Група избирачи-независен кандидат за општина Брвеница Енвер Пајазати

Група избирачи – Ангелчо Георгиевски

Група избирачи носител Венко Крстевски – кандидат за членови на Совет на опш.Кочани

Група избирачи, Шанса за Центар, Јана Белчева – Андреевска

Хамди Сулемани

Група избирачи Слободан Велиновски општина Македонска Каменица

Група избирачи Франческо Наков

ВМРО ДПМНЕ и Коалиција Обнова на Македонија

ВМРО ДПМНЕ и Коалиција Обнова на Македонија

ВМРО ДПМНЕ и Коалиција Обнова на Македонија

ВМРО ДПМНЕ и Коалиција Обнова на Македонија

ВМРО ДПМНЕ и Коалиција Обнова на Македонија

ВМРО ДПМНЕ и Коалиција Обнова на Македонија

ВМРО ДПМНЕ и Коалиција Обнова на Македонија

ВМРО ДПМНЕ и Коалиција Обнова на Македонија

ВМРО ДПМНЕ и Коалиција Обнова на Македонија

ВМРО ДПМНЕ и Коалиција Обнова на Македонија

ВМРО ДПМНЕ и Коалиција Обнова на Македонија

Подем

Мирослав Славковиќ

Јован Пејковски

Твоја Партија

Филип Џуковски

Стефан Путовски

Горан Чекаловиќ

Божо Лажетиќ

Ивица Тошевски

Александар Ѓорѓиевски

Виолета Ѓорѓиевска

Дарко Спасовски

Габриела Илиевска

Горан Русовски

Горан Рајчевски

Дејан Димитровски

Јордан Павлов

Јордан Павлов 2

Владе Милинов

Ивана Ѓорѓиевска

Максим Димитриевски

Сузана Ѓорѓиевиќ

 

Извештаи со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања од денот на отварање на трансакциската сметка до завршување на првиот круг на гласање

Родина Македонија

Трајно Македонско Радикално Обединување

Демократска Унија за интеграција

Демократска партија на Турците во Македонија

СДСМ

СДСМ

СДСМ

СДСМ

СДСМ

СДСМ

СДСМ

Беса

Партија за движење на турците во Македонија – ПДТ

Демократска партија на албанците – ДПА

Данела Арсовска

Група избирачи-независен кандидат за општина Брвеница Енвер Пајазати

Група избирачи – Ангелчо Георгиевски за градоначалник на опш,М.Каменица

Група избирачи носител Венко Крстевски – кандидат за членови на Совет на опш.Кочани

Група избирачи Слободан Велиновски општина Македонска Каменица

Група избирачи Франческо Наков

ВМРО ДПМНЕ и Коалиција Обнова за Македонија

ВМРО ДПМНЕ и Коалиција Обнова за Македонија

ВМРО ДПМНЕ и Коалиција Обнова за Македонија

ВМРО ДПМНЕ и Коалиција Обнова за Македонија

ВМРО ДПМНЕ и Коалиција Обнова за Македонија

ВМРО ДПМНЕ и Коалиција Обнова за Македонија

ВМРО ДПМНЕ и Коалиција Обнова за Македонија

ВМРО ДПМНЕ и Коалиција Обнова за Македонија

ВМРО ДПМНЕ и Коалиција Обнова за Македонија

ВМРО

ВМРО ДПМНЕ и Коалиција Обнова на Македонија

Партија на обединети демократи на Македонија ПОДЕМ

Мирослав Славковиќ

Јован Пејковски

Стефан Путовски

Горан Чекаловиќ

Ивица Тошевски

Дарко Спасовски

Горан Русовски

Горан Рајчевски

Владе Милинов

Ивана Ѓорѓиевска

Максим Димитриевски

 

 

Извештаи од радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми (електронските портали) за рекламниот простор искористен од учесниците во изборната кампања

Прв круг

Експрес Радио – Струмица

Акцент медиа

ТРД Хит Радио Дооел Струмица

Скрин Медиа

ТРД Радио Бум Дооел Куманово

ОК Медиа

Лид Комјуникејшнс ДОО

Радио Јехона

АЦГ Дизајн ДООЕЛ Куманово

Некст левел солушнс ДООЕЛ Скопје

ТРД Модеа Дооел

ЕМ Медиа ДООЕЛ СКопје

ТВ Свет Дооел Свети Николе

Медиа Маркетинг ЛТГ Дооел

Буст Дооел

Медија Прес ВМ

Ехо Медиа Група

ТРД Радио Канал 77

Вечер

Антена 5

Специ Медиа Дооел Скопје

Македонски медиа сервис ММС

ТРД ПРО ФМ ДООЕЛ Гостивар

ТРД Јон Радио – Струга

ПЛЕЈ РАДИО Струга ДООЕЛ

Радио РАПИ СТРУГА

ТРД Радио Кисс Дооел Тетово

ТРД ТВ Коха Тетово

РАДИО 5 ЧОКИ

Радио Холидеј Прилеп

ТРД ТВ Студио ТЕРА Дооел – Битола

Супер Радио Охрид

РДТ Радио Роса

ТРД Метрополис Радио ДОО

ТРД КЛУБ ФМ ДОО

Радио Зона М1 Скопје

ТРД Буба Мара Радио Дооел Скопје

ТРД Радио Фортуна Скопје

ЕФ-Ем 90,3 Спортско Радио – Скопје

РТД Скај Радио Теодор Дооел Скопје

ТРД Капитол фм Радио

ТРД Сити Радио Дооел Скопје

Прва Република ДООЕЛ

 

Втор круг

Скрин медиа

ТРД Радио Бум Дооел Куманово

Медија Прес ВМ

Ехо Медиа Група

ТРД Радио Канал 77

Вечер

Антена 5

ТРД Јон Радио – Струга

ПЛЕЈ РАДИО Струга ДООЕЛ

Радио Рапи Струга

ТРД Радио Кисс Дооел Тетово

ТРД ТВ Коха Тетово

ТРД ТВ Студио ТЕРА Дооел – Битола

Супер Радио Охрид

Радио Зона М1 Скопје

ТРД Буба Мара Радио Дооел Скопје

ТРД Радио Фортуна Скопје

ЕФ-Ем 90,3 Спортско Радио – Скопје

Урбан ФМ

РТД Скај Радио Теодор Дооел Скопје

ТРД ТВ Студио ТЕРА Дооел – Битола

Акцент медиа

ПОСЕБЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА УТВРДЕНИТЕ ЗЛОУПОТРЕБИ ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИЗБОРНАТА КАМПАЊА