Локални избори 2022 година

Локални избори 2022 година

Финансиски извештаи Локални избори избори 2022

Финансиски извештаи на учесници во изборната кампања за примени донации на трансакциска сметка за период од 1-11 ден од изборната кампања

Демократска Партија на Турците на Македонија

Вкупни финансиски извештаи со спецификација на трошоците за приходите и расходите во изборната кампања од денот на отворање до денот на затворање на трансакциската сметка за изборна кампања

Демократска Партија на Турците на Македонија

Движење за национална единство на Турците

Избори за Градоначалник на општина Маврово и Ростуше, за Градоначалник на општина Центар Жупа и за советници на општина Тетово - 20.08.2022 година

Финансиски извештаи на учесници во изборната кампања за примени донации на трансакциска сметка за период од 1-11 ден од изборната кампања

Избори за Градоначалник на општина Маврово и Ростуше – ВМРО-ДПМНЕ

Избори за Градоначалник на општина Маврово и Ростуше – Коалиција Најдоброто за мојата општина

Избори за членови на Совет на општина Тетово – ВМРО ДПМНЕ

Избори за членови на Совет на општина Тетово – движење БЕСА

Избори за членови на Совет на општина Тетово – ДПА

Избори за членови на Совет на општина Тетово – Коалиција Најдоброто за мојата општина

Избори за членови на Совет на општина Тетово – ЛЕВИЦА

Избори за членови на Совет на општина Тетово – Демократска унија за интеграција

Избори за членови на Совет на општина Тетово – ИНТЕГРА

Избори за Градоначалник на општина Центар Жупа -Демократска партија на Турците на Македонија

Избори за членови на Совет на општина Тетово – Демократска партија на Турците на Македонија

Избори за членови на Совет на општина Тетово – Алијанса за Албанците

Избори за членови на Совет на општина Тетово – Група на избирачи – Ељмедина Абдулахи

Избори за членови на Совет на општина Тетово – АЛТЕРНАТИВА

Финансиски извештаи за период од 11 ден до крај на првиот круг на изборите

Избори за членови на Совет на општина Тетово – движење БЕСА

Избори за Градоначалник на општина Маврово и Ростуше и Градоначалник на општина Центар Жупа – ЛЕВИЦА

Избори за Градоначалник на општина Маврово и Ростуше – ВМРО-ДПМНЕ

Избори за членови на Совет на општина Тетово – ВМРО-ДПМНЕ

Избори за членови на Совет на општина Тетово – Коалиција Најдоброто за мојата општина

Избори за Градоначалник на општина Маврово и Ростуше – Коалиција Најдоброто за мојата општина

Избори за членови на Совет на општина Тетово – ДПА

Избори за членови на Совет на општина Тетово – Демократска унија за интеграција

Избори за членови на Совет на општина Тетово – ИНТЕГРА

Избори за членови на Совет на општина Тетово – Демократска партија на Турците на Македонија

Избори за членови на Совет на општина Тетово – Алијанса за Албанците

Избори за членови на Совет на општина Тетово – АЛТЕРНАТИВА

Извештаи со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања од денот на отворање на трансакциската сметка до завршување на првиот круг на гласање

Избори за членови на Совет на општина Тетово – движење БЕСА

Избори за Градоначалник на општина Маврово и Ростуше – ВМРО-ДПМНЕ

Избори за членови на Совет на општина Тетово – ВМРО-ДПМНЕ

Избори за членови на Совет на општина Тетово – Коалиција Најдоброто за мојата општина

Избори за Градоначалник на општина Маврово и Ростуше – Коалиција Најдоброто за мојата општина

Избори за членови на Совет на општина Тетово – Демократска унија за интеграција

Избори за членови на Совет на општина Тетово – ДПА

Избори за членови на Совет на општина Тетово – Демократска партија на Турците на Македонија

Избори за членови на Совет на општина Тетово – Алијанса за Албанците

Избори за членови на Совет на општина Тетово – ЛЕВИЦА

Вкупни финансиски извештаи со спецификација на трошоците за приходите и расходите во изборната кампања од денот на отворање до денот на затворање на трансакциската сметка за изборна кампања

Избори за членови на Совет на општина Тетово – движење БЕСА

Избори за Градоначалник на општина Маврово и Ростуше – ВМРО-ДПМНЕ

Избори за членови на Совет на општина Тетово – ВМРО-ДПМНЕ

Избори за членови на Совет на општина Тетово – ДПА

Избори за членови на Совет на општина Тетово – Група на избирачи – Ељмедина Абдулахи

Избори за членови на Совет на општина Тетово – Коалиција Најдоброто за мојата општина

Избори за Градоначалник на општина Маврово и Ростуше – Коалиција Најдоброто за мојата општина

Посебен извештај за утврдените состојби во финансирањето на изборната кампања – Локални избори за избор на Градоначалник на општина Маврово и Ростуше, Градоначалник на Центар Жупа и Совет на општина Тетово – 20.08.2022 година