ОДРЖАНА СРЕДБА НА ДКСК СО ЕКСПЕРТСКИ ТИМ ОД ВЕЛИКА БРИТАНИЈА