TAKIM I MBAJTUR I KSHPK-së ME EKIPIN E EKSPERTEVE NGA BRITANIA E MADHE