Одржани работилници за прибирање материјал за изменување и дополнување на НС2021-2025