Одржан вториот меѓународен вебинар на тема „Дизајнирање и имплементација на ефективни системи за заштита на укажувачите“