Одржан втор циклус на обуки за имплементација на Политиката за интегритет на единиците на локалната самоуправа