Одржан првиот состанок за пилот програмата за имплементирање на системот на интегритет