Остварена посета на државни службеници од Босна и Херцеговина во Државната комисија за спречување на корупцијата: EUSYP in BiH Visit to N. Macedonia