Потпишан Меморандум за соработка со Министерството за информатичко општество и администрација