U nënshkrua Memorandum bashkëpunimi me Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratës