Category: Njoftime

Seanca e parë (konstituive) e КSHPK-së

Në bazë të nenit 22 të Ligjit për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesit (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 12/19) dhe nenit 7 të Rregullores së Punës së Komisionit...

Seanca e 98 – të e KSHPK – së

Në bazë të nenit 22 nga Ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta zyrtare e RM-ës nr.12/19) dhe nenit 9 nga Rregullorja e punës së Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit,...

Dita e parë e hapjes së KSHPK-së

Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit me qëllim të ngritjes së ndërgjegjësimit të të rinjve për rëndësinë e luftës kundër korrupsionit dhe mekanizmat që janë në dispozicion, përforcimin e njohurive të tyre për korrupsionin...

Forum i hapur për antikorrupsion

Kryetarja e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, Biljana Ivanovska, mbajti fjalimin e saj në ditën e parë të “Forumit të Hapur Kundër Korrupsionit”, i cili  mbahet më 6-7 dhjetor 2023, në hotel “Holiday...