Category: Njoftime

Seanca e 78 – të e KSHPK – së

Në bazë të nenit 22 nga Ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta zyrtare e RM-ës nr.12/19) dhe nenit 9 nga Rregullorja e punës së Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit,...

TAKIM PUNE ME ZËVENDËSKRYEMINISTREN SLLAVICA GRKOVSKA

Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, më 21.11.2022,  mbajti takim pune me Zëvendëskryeministren e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, përgjegjëse për politikat për qeverisje të mirë, Sllavica Grkovska. Në takimin e punës...