Takim Pune me Sekretarin e Përgjithshëm të Qeverisë së RMV-së