20 vjet KSHPK: Korrupsioni është në çdo pore, lufta është e mundur vetëm me institucione të forta me integritet