Category: Njoftime

Seanca e 80 – të e KSHPK – së

Në bazë të nenit 22 nga Ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta zyrtare e RM-ës nr.12/19) dhe nenit 9 nga Rregullorja e punës së Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit,...

DEMANT

Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit i demanton publikisht pretendimet e Ministrit të Punëve të Jashtme të RMV-së, të publikuara përmes portalit  https://alsat.mk/mk/osmani-tvrdi-deka-antikoruptsionerite-greshno- go-obvinile/  më 20 janar 2023. Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit...

Seanca e 79 – të e KSHPK – së

Në bazë të nenit 22 nga Ligji për parandalimin e korrupsionit dhe konfliktit të interesave (Gazeta zyrtare e RM-ës nr.12/19) dhe nenit 9 nga Rregullorja e punës së Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit,...