Pjesëmarrje në Konferencën Rajonale për luftën kundër korrupsionit